Samenwerking met Neuropsycholoog

Samenwerking met psycholoog en neuropsycholoog

Het komt regelmatig voor dat mij gevraagd wordt een uitspraak te doen over iemands cognitieve vaardigheden en beperkingen, bijvoorbeeld in het kader van een letselschade procedure of een beroepszaak voor de sociale verzekering.

En in het kader van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek kan het zijn, dat ik een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek nodig acht om de persoonlijkheidsproblematiek van iemand nauwkeuriger in kaart te kunnen brengen.

In beide gevallen werk ik samen met de (neuro)psycholoog van het MEAC.
In een gezamenlijke bespreking van de resultaten van het neuropsychologisch en het psychiatrisch onderzoek proberen we zoveel als mogelijk is een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de problematiek en de stoornissen van de cliŽnt en de daaruit voortvloeiende beperkingen.

Bij letselschade kwesties staat het begrip 'causaliteit' altijd centraal. Daarbij is het van het grootste belang dat er een helder en eenduidig antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen, dat recht doet aan de patiŽnt in de context van de aansprakelijke partij.