Particuliere expertise praktijk

één aanspreekpunt

Een beroep doen op een particuliere expertise praktijk heeft als voordeel, dat de opdrachtgever één aanspreekpunt heeft en er zeker van kan zijn dat de expertise en het expertise rapport volledig door één en dezelfde persoon worden uitgevoerd en opgesteld.

Ik ben overigens in een samenwerkingsverband met het MEAC (www.meac-assen.nl) regelmatig betrokken bij (neuro)psychologische expertise onderzoeken, hetzij op verzoek van de neuropsycholoog hetzij op mijn verzoek onder andere in het kader van mijn diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

Eenduidige rapportage

Ik streef naar een hoogwaardig expertise rapport, dat in begrijpelijke taal is opgesteld en waarin zo mogelijk eenduidige uitspraken gedaan worden over iemands beperkingen. Dit laatste is immers het centrale deel van de vraagstelling, het onderzoek en het rapport. Ik doe dat op basis van mijn specialistische kennis en zeer ruime ervaring met het rapporteren over psychiatrische problematiek met name in de context van werk, de sociale verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.